Schema
Torsdag 04/13 träning
Söndag 16/4 ingen träning (Påskdagen)
Tisdag 18/4 Träning
Torsdag 20/4 Ingen träning (instruktörs träning)

21 – 23 April, läger med Sifu.
Fredag 18.00 ->
Lördag 11.00 – 17.00
Söndag 10.00 – 16.00